top of page
WhatsApp Image 2021-10-03 at 14.44.45.jpeg

קבלת שבת בסוכה בהשתתפות חברים ואנשי דת מקהילות חיפה

האב דיראיר האבקומיאן,
כהן הדת של הכנסייה הארמנית בחיפה

האב יוסף יעקוב,
כהן הדת של הכנסייה המרונית בחיפה

מר שרוין סטארה,
סגן מזכ"ל התנועה הבהאית העולמית

מר מועאד עודה,
מזכ״ל העדה האחמדית בישראל

bottom of page